3 Ιουλ 2010

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας λειτουργεί τριάντα (30) Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας (ΚΕΝΕ). Από αυτά τα εννέα (9) βρίσκονται στον Νομό Αττικής και είκοσι ένα (21) σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις. Τα Κέντρα Εργαζόμενης Νεότητας του ΟΕΕ είναι πολιτιστικές εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με πρωινό και απογευματινό ωράριο. Παρέχουν δωρεάν δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση σε νέους και νέες ηλικίας από 9 έως 49 ετών, εργαζόμενους και άνεργους, ανεξαρτήτως γραμματικών γνώσεων. Το έργο των ΚΕΝΕ υλοποιείται σε πέντε άξονες:
  • Πολιτιστικής δραστηριότητας -εικαστικά (θέατρο, χορός, ζωγραφική).
  • 'Ατυπης επαγγελματικής κατάρτισης (κοπτική, ραπτική, κέντημα στη μηχανή, μηχανοκίνητη πλεκτική, λογιστική, χειροτεχνία).
  • Εκπαίδευσης (ξένες γλώσσες, μουσική)
  • Δημιουργικής απασχόλησης (γυμναστική, ρυθμική, κέντημα, υφαντική).
  • Κοινωνικής εργασίας με πολυεπίπεδη παρέμβαση κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στα ΚΕΝΕ σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική και πληροφόρηση -ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα και προβλήματα.
Οι εγγραφές αρχίζουν από την 1η μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η εγγραφή των μαθητών γίνεται ατελώς, σε έντυπη αίτηση του ΚΕΝΕ και αφού προηγηθεί ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών. Δικαίωμα εγγραφής έχουν γενικά νέοι και νέες ηλικίας από 12 - 49 ετών (εργαζόμενοι, παιδιά και σύζυγοι εργαζομένων ή συνταξιούχων ) που είναι δικαιούχοι παροχών του Οργανισμού. Δικαίωμα εγγραφής έχουν ειδικά για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών, Μουσικής, Ρυθμικής-Γυμναστικής- Ελλ. Χορών, νέοι & νέες ηλικίας από 9 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται σε όσα μαθήματα επιθυμούν χωρίς κανένα περιορισμό. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα ΚΕΝΕ ειναι φωτοτυπία ταυτότητας και ασφαλιστικού βιβλιαρίου.
Η φοίτηση είναι διετής και εντελώς δωρεάν. Με το πέρας της φοίτησης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Ο Οργανισμός επιβραβεύει την άριστη επίδοση με ειδικά χρηματικά βραβεία τα οποία χορηγούνται στους διακριθέντες με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.


ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κ. Κρυστάλλη 2, Τ.Κ. 546 30 2310-525123
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Τούμπα) Λάζαρου Τσάμη 74-76, Τ.Κ. 543 52 2310-912902
Δικαιούχοι παροχών

α) Οι εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2009.
β) Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή (50) πενήντα ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2009.
γ) Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, εφ' όσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2009.
δ) Οι άγαμες μητέρεςπου καταβάλλουν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας εφ' όσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2009.
ε) Οι μονογονεϊκές οικογένειες στις οποίες υπάρχει μόνο ένας γονέας όπως χήρες, χήροι, άγαμοι πατέρες, περιπτώσεις αφάνειας (όχι διαζευγμένοι ή εν διατάσει) που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας εφ' όσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2009.
στ) Οι συνταξιούχοι:
- Όσοι πριν συνταξιοδοτηθούν, (δηλ. το τελευταίο πριν την συνταξιοδότηση τους διάστημα) ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, για τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας.
- Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.
Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας. Για αυτούς απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της ανεργίας.
ζ) 'Ατομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον και άνω, εφ' όσον τούτο προκύπτει από Γνωματεύσεις Α'/ βαθμίων ή Β/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών φορέων τους (Τραπεζών, ΙΚΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ), οι οποίες προσδιορίζουν παθήσεις ή βλάβες ή νόσους που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ποσοστού 67%.
Όσα άτομα με αναπηρία δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον ΕΟΤ ή τον ΟΓΑ δεν δικαιούνταιτην παροχή αυτή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.
Τα ως άνω ΑμεΑ δικαιούνται Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ανεξάρτητα αν έλαβαν Δ.Κ.Τ το έτος 2009 και δεν δικαιούνται εισιτήρια του θερινού εκδρομικού προγράμματος ή κρουαζιέρας έτους 2010.
Στην περίπτωση που το προστατευόμενο μέλος μιας οικογένειας είναι ΑμεΑ δικαιούται ΔΚΤ μόνο για το ίδιο και για τον συνοδό του, εφόσον προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Σημειώνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων, όπως προκύπτει από το βιβλιάριο του ασφαλιστικού φορέα, δικαιούνται των παροχών μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους, ή του 24ου εφόσον είναι άνεργοι, ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή.
η) Οι υπάλληλοι του Ο.Τ.Ε. μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 68 του Ν. 2676/99 και του αριθμ. 19467/ 6-3-2001 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
θ) Οι συνταξιούχοι του « ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» ως εξής;
- Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και 20/3/88.
- Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 21/3/88 και μετά και εφ' όσον δεν επέλεξαν την υπαγωγή τους στην ασφαλιστική κάλυψη του Δημοσίου.
ι) Οι υπάλληλοι του Ο.Σ.Ε. μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 2671/98
ια) Οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ, μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 26 του Ν. 2668/98.
ιβ) Οι εργαζόμενοι στον ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης.
ιγ) Οι ορκωτοί λογιστές που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας .
ιδ) Οι Συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ), που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι τις 31/12/1977 και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2006 και μετά.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 61ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΤΟΥΡΤΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ:

ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ