19 Νοε 2009

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΠΟ Ι.Κ.Υ

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ( πρώην Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ


Περιγραφή Προγράμματος
Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ( πρώην Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ., μέσω των δομών της, δίνει τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Συγκεκριμένα:
Στα 58 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε όλη την Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα τόσο σε αρχάριους, όσο και σε όσους έχουν ήδη βασικές γνώσεις, να παρακολουθήσουν τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Ακόμη λειτουργούν τμήματα, όπου μπορεί κανείς να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και αφορούν στη χρήση της γλώσσας στον εργασιακό χώρο και στον τουρισμό. Τα προγράμματα είναι συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Κ.Τ. και το ελληνικό δημόσιο.
Για τις εκπαιδευτικές περιόδους 2008 – 2012, υπάρχουν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 340.000 θέσεις εκπαίδευσης διαθέσιμες, για όλα τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων γλωσσών. Τα προγράμματα για αρχαρίους μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενήλικοι που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού. Σε όσους αποφοιτούν δίνεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Προσφερόμενα προγράμματα/ περιεχόμενο μαθημάτων

• Αγγλική Γλώσσα Ι Η κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών των ενηλίκων, σε ένα εισαγωγικό επίπεδο, στην Αγγλική γλώσσα

• Αγγλική Γλώσσα ΙΙ Η ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, σε ένα στοιχειώδες επίπεδο της γλώσσας

• Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον Η εξοικείωση και ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις (προφορικός και γραπτός λόγος) στο χώρο της εργασίας, όπως επίσης και η διεκδίκηση ευκαιριών για απασχόληση και/ή για επαγγελματική εξέλιξη
• Αγγλικά στον Τουρισμό Η εξοικείωση και ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις (προφορικός και γραπτός λόγος) στον τομέα του τουρισμού

Με αντίστοιχες θεματικές ενότητες λειτουργούν και τα προγράμματα:
Γαλλική Γλώσσα Ι
Γαλλική Γλώσσα ΙΙ
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον
Γαλλικά στον Τουρισμό
Γερμανική Γλώσσα Ι
Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον

Γερμανικά στον Τουρισμό

Ιταλική Γλώσσα Ι
Ιταλική Γλώσσα ΙΙ
Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον
Ιταλικά στον Τουρισμό

Στα 57 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε όλη την Ελλάδα, τα αγγλικά είναι υποχρεωτικό μάθημα και κατά την περίοδο 2004-2008, έχουν αποφοιτήσει 14.338 άτομα έναντι των 1.829 την περίοδο 2000 – 2004.

Σημειώνεται ότι στη μεθόριο του νομού Έβρου, χρηματοδοτείται με εθνικούς πόρους η λειτουργία τεσσάρων τμημάτων εκμάθησης της Βουλγαρικής γλώσσας, και συγκεκριμένα στους δήμους Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου και Κυπρίνου, μέσω της ΝΕΛΕ Έβρου και του ΚΕΕ Έβρου.

1 σχόλιο:

Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 61ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΤΟΥΡΤΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ:

ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ