3 Ιουλ 2010

Προβλήματα / δυσκολίες στην υλοποίηση της σύμπραξης και πώς ξεπεράστηκαν

2. Συναντήσατε προβλήματα / δυσκολίες στην υλοποίηση της σύμπραξης και αν ναι, πώς ξεπεράστηκαν;


Στην υλοποίηση των σεμιναρίων το σημαντικότερο πρόβλημα είναι να φέρουμε τους γονείς στο σχολείο να τους ενημερώσουμε για τη δια βίου μάθηση.

Στάλθηκε για κάθε δραστηριότητα γραπτή πρόσκληση στους γονείς αλλά και προφορικά «στόμα με στόμα». Σίγουρα καλύτερα λειτούργησε η προσωπική πληροφόρηση. Τα πάρτυ λειτούργησαν θετικά ώστε τα παιδιά να παροτρύνουν τους γονείς να μετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Δημιουργήθηκε η ανάγκη να γίνει εκπαίδευση με θέματα κοινωνικά ψυχολογίας κ.λ.π εκτός από τους υπολογιστές.

Είναι δύσκολη η εξεύρεση οικονομικών πόρων για τέτοιες δραστηριότητες έτσι ώστε μερικές να καλύπτονται και από εθελοντές για την υλοποίηση τέτοιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων αλλά θα πρέπει να ανευρεθούν και υπάλληλοι κρατικών φορέων, ΜΚΟ, όπως π.χ ψυχολόγοι, γιατροί κ.λ.π.

Την περισσότερη δουλειά ανέλαβαν οι εκπαιδευτές που μετέχουν στο πρόγραμμα, ο καθένας σύμφωνα με το γνωστικό του αντικείμενο και τις ιδιαίτερες δεξιότητες του. Σίγουρα αφιερώνεται αρκετός προσωπικός χρόνος με εθελοντική εργασία από όλους όμως η κύρια εκπαίδευση γίνεται από τους υπάρχοντες εκπαιδευτές.

Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτών γίνεται μέσω e-mail, σε χρόνο που βολεύει έκαστον. Σίγουρα λειτουργεί θετικά και αποδοτικά.

Δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή στο σχολείο καθώς αποτελεί και την έδρα του συλλόγου, ο οποίος φιλοξενείται για όλες αυτές τις δραστηριότητές του.

Υπάρχει πολύτιμη βοήθεια αφιλοκερδώς από το υπάρχον πολύ φιλότιμο βοηθητικό προσωπικό του σχολείου (φύλακες, τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες) που βοηθούν στην προετοιμασία του χώρου διεξαγωγής συνήθως στην τραπεζαρία του σχολείου.

Μεγάλη βοήθεια προσφέρει ο Διευθυντής του σχολείου μας που ενθαρρύνει και επιτρέπει όλες αυτές τις εκδηλώσεις στο σχολικό χώρο. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη φιλοξενία του και την προσφορά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 61ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΤΟΥΡΤΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ:

ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ